Mam na imię Agata i jestem politologiem. Stworzyłam Pisarnię jako centrum wymiany wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk o pisarstwie naukowym, prezentacji wyników badań i sprawnym radzeniu sobie w świecie nauki. Uwielbiam dzielić się wiedzą!

Potrzeba zbudowania tej platformy wyniknęła w dużej mierze z moich własnych doświadczeń jako studentki i doktorantki. Niejednokrotnie miałam ochotę zawrócić z drogi naukowej ze względu na krytyczne recenzje, brak zrozumienia lub akceptacji zasad panujących w świecie akademickim, ale także ze względu na zwykłe zmęczenie i zniechęcenie pracą naukową. Drażniło mnie przede wszystkim to, że feedback przychodzi w tym świecie bardzo późno, zwykle już w odniesieniu do gotowego materiału, podczas gdy tzw. know-how niezbędne do stworzenia produktu w postaci pracy dyplomowej lub tekstu naukowego zdaje się być pilnie strzeżone.

Z perspektywy czasu wiem jednak, że warto było zostać i poprzez wszystkie wymienione trudne doświadczenia, metodą prób i błędów nauczyć się więcej. Tą metodą udało mi się już napisać:

  • 1 pracę doktorską
  • 1 pracę magisterską
  • 2 prace licencjackie
  • 2 wnioski o granty naukowe
  • 1 blog popularnonaukowy
  • 4 rozdziały w pracach zbiorowych
  • 15 artykułów naukowych, z czego 10 już się ukazało
  • referaty przygotowane na 20 konferencji naukowych oraz pisemne zgłoszenia na 20+ konferencji naukowych, gdzie + oznacza te konferencje, na które nie udało mi się dostać (to też jest oczywiście efekt korzystania z metody prób i błędów!)
  • pisemne zgłoszenia na 5 zagranicznych wyjazdów naukowych
  • dziesiątki meili wymienionych z pracownikami naukowymi z różnych uczelni w Polsce i na świecie

To dużo i mało. Zamieszczam tą listę tylko i wyłącznie w duchu przejrzystości całego przedsięwzięcia jakim jest Pisarnia.

Dojście do przekonania, że pisanie tekstów naukowych nie musi być trudne, dołujące ani zanadto męczące zajęło mi bardzo dużo czasu. Chcę ci ułatwić tą drogę, podsuwając ciekawe materiały, zachęcając i zapraszając do dyskusji, sugerując często niestandardowe rozwiązania.

Zamiast narzekać, że ciągle mamy pod górkę, sami stwórzmy nasze akademickie know-how!